Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

http://www.csgb.gov.tr/

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi

http://www.ikg.gov.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu

http://www.sgk.gov.tr

Trakya Kalkınma Ajansı

http://www.trakyaka.org.tr/

Namık Kemal Üniversitesi

http://www.nku.edu.tr

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu

http://corlumyo.nku.edu.tr/

Türkiye İş Kurumu

http://www.iskur.gov.tr/

T. C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı  (KOSGEB)

http://www.kosgeb.gov.tr

Mesleki Yeterlilik Kurumu

http://www.myk.gov.tr/

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarını İzleme Portalı

http://emezun.meb.gov.tr/

Uluslararası çalışma Örgütü Türkiye Ofisi

http://www.ilo.org/ankara

Birlemiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP) 

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır.Bu yayının içeriğinden yalnızca Trakya Kalkınma Ajansı sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.