Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

      Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum

   Toplumun tüm kesimlerinin temel kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmasını hedefleyen Trakya Kalkınma Ajansı, yürütücüsü olduğu “Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum” projesi ile Trakya’da yoğunluğu olan temel sanayi sektörlerinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasını amaçlar. Bu proje, hedefi Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamak olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında yürütülmektedir.

     Proje kapsamında tanımlanan sorunlar: 1) Özel sektör ihtiyaçlarına uygun mesleki yeterliliğe sahip olmayan çalışanların kayıt dışı istihdam edilmesi;   2) İşverenlerin kayıtlı istihdam konusunda bilinçsiz olması; 3) Gençlerin (üniversite öğrencilerinin) CV hazırlama, iş arama ve kayıtlı istihdam edilme konusunda bilinçsiz olması.

       Amacımız, Trakya’da yoğunlaşmış olan sektörlerde kayıt dışı istihdamın yüksek olmasına yol açan bu sorunların çözümüne yönelik eyleme geçmek ve sorunlara ilişkin farkındalık yaratmaktır. 

    Hedef gruplarımız: TR21 Trakya Bölgesi'nde okuyan 1150 son sınıf üniversite öğrencisi, Edirne - Tekirdağ - Kırklareli - Çorlu - Çerkezköy - Lüleburgaz’da bulunan 300 işveren ve kayıt dışı istihdam edilen / kayıt dışı istihdam edilme potansiyeline sahip olup mesleki eğitim alacak olan 60 kişi.

    Nihai yararlanıcılarımız: TR21 Trakya Bölgesinde kayıt dışı istihdam edilen çalışanların aileleri, mesleki eğitimlere katılanların aileleri, bölge üniversitelerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin aileleri.

Proje Etkinliklerimiz

CV Hazırlama ve İş Arama Teknikleri Konferansları

      Üniversite  öğrencilerine yönelik iş arama ve CV hazırlama teknikleri hakkında bir günlük eğitimler düzenliyoruz.  Bu eğtitim Namık Kemal, Trakya ve Kırklareli Üniversitelerinin merkez kampüsleri ve onlara bağlı yüksekokullarda verilecek. Eğitimlerin içeriğine ve tarihlerine ilişkin bilgiye çok yakında sitemizden ulaşabilirsiniz.  

İşveren Konferansları

     Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çorlu, Çerkezköy ve Lüleburgaz, Ticaret ve Sanayi Odalarında işverenlere yönelik kayıtlı istihdamın faydaları konusunda  konferanslar düzenliyoruz. 

Mesleki Eğitim

     Kayıt dışı istihdam edilen ya da kayıt dışı istihdam edilme potansiyeline sahip 60 kişi, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulunda mesleki eğitim alabilecek. Proje kapsamında en çok ara eleman ihtiyacı olan alanlarda, 20 kişiye Tekstil Terbiye, 30 kişiye Solid Cam-Solid Works ve 10 kişiye Otomotiv Kaporta-Boya eğitimi verilecek.

     Hedefimiz  eğitim alanların kayıtlı istihdam edilmelerini sağlayacak ölçüde vasıflanmasıdır. 

İyi Uygulamaların İncelenmesi

      Avusturya ve Hollanda kayıt dışı istihdamın en düşük olduğu iki AB ülkesidir.  Ajansın kayıt dışı istihdamla ilgili proje sonrası uygulamaya devam edeceği programlara yön vermesi için bu iki ülkede ilgili kurumlar ziyaret ederek, kayıt dışı istihdamın önlenmesi politikaları hakkında bilgi edinmeyi planlıyoruz. 

Hedefimiz

• Projenin uygulanmasıyla beraber, tekstil, makine ve kaporta-boya sektöründe çalışan/çalışmaya aday 60 kişinin Çorlu MYO bünyesinde aldığı eğitim ile vasıflandırılması, 
• Trakya’da sanayinin yoğunlaştığı Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il ve ilçe merkezlerinde minimum 300 işverenin kayıtlı istihdam konusunda bilinçlenmesi,
• Bölge üniversitelerinde son sınıfta okuyan 1150 gençte kayıtlı istihdama ilişkin farkındalık, iş arama ve CV hazırlamaya ilişkin bilinç oluşması,
• Bölgede üniversite, özel sektör, kamu kurumu işbirliğinin sağlanması ve işbirliği kültürünün yaygınlaşması, bölgede kayıtlı istihdama ilişkin genel bir farkındalık oluşması,
• Çorlu MYO’nun alınan donanım ile kapasitesinin gelişmesi ve 1 firma ile daha işbirliği anlaşması yapmasıdır.


Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hakkında Farkındalık Yaratma Faaliyetlerimiz

İnternet Sitesi: Proje faaliyetlerimiz hakkında güncel bilgiye ulaşabileceğiniz internet sitesi yayına girdi.

Kamu Spotu: Kayıt dışı istihdamın sakıncaları ve kayıtlı istihdamı özendiren iki kamu spotu hazırlıyoruz. Bu filmler üniversite öğrencilerine yönelik konferanslarda, ticaret ve sanayi odaları işbirliği ile düzenlenecek işveren bilinçlendirme konferanslarında, proje internet sitesinde ve Ajans binası içinde yer alan kioskta gösterilecek.

Radyo Spotu: Kayıtlı istihdamı teşvik eden radyo spotumuz Trakya Bölgesi'nde hizmet veren yerel radyolarda yayınlanacak.

Billboard ve Raket: Kayıt dışı istihdamın zararlarını anlatan ve eğitimlerimizi duyuran iki tip billboard ve raketle Tekirdağ, Edirne, Kırklareli merkez ve ilçelerinde soruna ilişkin farkındalık yaratmayı planlıyoruz.

Afiş ve Broşür: Kamu kurumlarına, üniversitelere ve ilgili kuruluşlara (ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları, ilgili diğer odalar) asmak üzere kayıtlı istihdamı teşvik eden afişler hazırlıyoruz.

Buna ek olarak, tüm bilgilendirme-bilinçlendirme konferanslarında  kayıtlı-kayıt dışı istihdama ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz. Ayrıca söz konusu broşürler dağıtılmak üzere il ve ilçe belediyelerine, kaymakamlıklara, valiliklere, ticaret ve sanayi odalarına ve esnaf ve sanatkârlar odalarına toplu olarak gönderilecek. Toplamda 5000 adet broşür yayınlamayı planlıyoruz. 

Proje Kitabı: Proje kapsamında yaptığımız tüm faaliyetleri, kolay anlatımlı ve görsellerle desteklenmiş olarak bir proje kitabında toplayacağız. Söz konusu kitapla proje çıktıları da paydaşlarla paylaşılmış olacak. Proje kitabını ülkedeki tüm ajanslara, valiliklere, üniversitelere, SGK müdürlüklerine, bölgedeki tüm ticaret ve sanayi odalarına ve meslek yüksek okulları dahil üniversitelere, kaymakamlıklara ve belediyelere yollamayı planlıyoruz.
 


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır.Bu yayının içeriğinden yalnızca Trakya Kalkınma Ajansı sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.